Company Name

ELEKTROPROJEKCIA
Naša spoločnosť sa zaoberá návrhom a vypracovaním technickej dokumentácie elektrickej inštalácie a bleskozvodov, vrátane rozvodov slaboprúdu (TV, SAT, telefónne rozvody, PC - štruktúrovaná kabeláž, videovrátnik), ako aj inteligentnej inštalácie.

REFERENCIE
SLOVNAFT a.s. - čerpacie stanice - rekonštrukcia kioskov;
TESCO a.s. - väčšina rekonštrukcií hypermarketov na TESCO EXTRA;
TESCO a.s. - vstavby mäsiarstva Novák;
TESCO a.s. - ostatné rekonštrukcie, vstavby kancelárií a pod.;
SPORTS DIRECT - elektroinštalácia obchodných priestorov (4 predajne);
HOTEL Martinské Hole - rekonštrukcia;
SAINT-GOBAIN Construction Products (TERRANOVA) - komplexný návrh a riešenie areálu - výrobné, skladové a administratívne priestory;
BECKOV - rekonštrukcia hradu;
RODINNÉ DOMY - elektroinštalácie, bleskozvody, prípojky NN.